อันดับผู้ยืมทรัพยากรห้องสมุดมากที่สุดแห่งปี 2560

ป.โท นิติศาสตร์ หน่วยบริการ ศูนย์สารสนเทศ

บัณฑิตวิทยาลัย ป.เอก การจัดการ โท/เอกบริหารการศึกษา

ไทยไภษัชยนิพนธ์ แพทยสารทหารอากาศ เวชสารแพทย์ทหารบก https://hotnewstrend.info/ เวชบันทึกศิริราช กรังด์ปรีซ์14/07/2020

วารสารกีฬา

  • สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาแห่งประเทศไทย (สวกท)
  • สมัครสมาชิกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
  • คู่มือการใช้งานระบบ Thai JO
  • วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

การประกันคุณภาพการศึกษา-การพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้ /07/2020 การพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา /06/2020 สรุปการบรรยายเรื่อง PDPA for Library พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับงานห้องสมุด17/06/2020

สำนักทรัพยากรบุคคล ค้นงานวิจัย(ใหม่) ค้นงานวิจัย(เดิม) เว็บที่ใช้มากที่สุด ทะเบียน/วัดผล ดาวน์โหลด ใบลา

คู่มือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 1914/06/2020 หอสมุด ม.เกษตร จัดเสวนาออนไลน์เรื่อง “ความท้าทายในการออกแบบพื้นที่ห้องสมุดสำหรับ Social Distancing”26/05/2020 จำนวนผู้เยี่ยมชม บัณฑิตวิทยาลัย/หน่วยงาน

โท/เอกเทคโนฯ สารสนเทศ ป.โท จัดการฯ วิศวกรรม